O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Realizacje ukończone


Generation Park w Warszawie

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Budowa żłobków przy ul. Krzyżówki, Truskawkowej, Odkrytej

Inwestor:  Miasto Warszawa

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb budowy żłobków przy ul. Krzyżówki, Truskawkowej, Odkrytej w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji teletechnicznych przy realizacji inwestycji Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lublinie przy ul. Spiessa 7

Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych oraz instalacji teletechnicznych przy realizacji inwestycji Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lublinie przy ul. Spiessa 7

Inwestor:  Fabryka Cukierków "Pszczółka" Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni kontenerowej, waga samochodowa, stacja transformatorowa, agregat prądotwórczy, zbiornik pożarowy z pompownią, wiata do składowania odpadów stałych oraz budowa parkingu, dróg wewnętrznych i instalacji zewnętrznej: gazowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, energetycznej NN, teletechnicznej, przyłącza energetycznego SN, oświetlenie terenu, oraz instalacji wewnętrznej: gazowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wentylacji, klimatyzacji, sprężonego powietrza, wody lodowej, chłodniczej, pary wodnej, elektrycznej i teletechnicznej, c.o.

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Swietelsky Sp. z o.o.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji

Międzypokoleniowe Centrum Edukacji

Inwestor: Miasto Warszawa

Nazwa inwestycji: Międzypokoleniowe Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Radosna 11 (Wilanów)

Generelany Wykonawca: Skanska S.A.

więcej

Przebudowa budynków koszarowych nr 6 i 7 na potrzeby Komendy Głównej Policji w Warszawie

Inwestor:  Komenda Główna Policji, 02- 672 Warszawa ul. Puławska 148/150

Nazwa inwestycji: Przebudowa i modernizacja oraz  zmiana sposobu użytkowania  budynku Nr 6 i 7 KGP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 15.04.2016

więcej

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt