O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Realizacje ukończone


Rozbudowa Kina Opolanka w Opolu Lubelskim

Inwestor: Gmina Opole Lubelskie, Ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie 
Generalny Wykonawca: FLIS Marcin Flis, ul. Ochotników Węgierskich 1A /123, 23-300 Janów Lubelski
Termin zakończenia inwestycji: V.2013.

więcej

Budowa centrum języków obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteskim Centrum Danych (UCD) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 21

Budowa centrum języków obcych i Biblioteki Głównej wraz z Uniwersyteskim Centrum Danych (UCD) Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul. Świętokrzyskiej 21

Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce ul. Żeromskiego 5
Generelny wykonawca: Skanska S.A., Dywizja Budownictwa Ogólnego, Oddział Budownictwa Ogólnego w Kielcach
Termin zakończenia inwestycji: VI.2012.

więcej

Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie

Modernizacja obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziału Chemii, Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie

Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pl. M. Curie Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin
Generalny Wykonawca: PP-H Wamaco Sp. z o.o.
Planowany termin zakończenia inwestycji: VII.2012.
 

więcej

Wykonanie robót elektrycznych w zakresie budowy budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMMA KAMERY SPECT/CT w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8

Inwestor: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin
Generalny Wykonawca: PP-H Wamaco Sp. z o.o.
Planowany termin zakończenia inwestycji: XII.2011.

więcej

Rozbudowa i nadbudowa budynku byłego szpitala z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjne Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Starostwa Powiatowego w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Kościuszki 94 w Biłgoraju – ETAP I Budynek Starostwa w Biłgoraju

Inwestor: Powiat Biłgorajski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Biłgoraju, ul. T. Koociuszki 87, 23-400 Biłgoraj
Generalny Wykonawca: FLIS Marcin Flis, ul. Ochotników Węgierskich 1A /123, 23-300 Janów Lubelski
Planowany termin zakończenia inwestycji: VI.2012.

więcej

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt