O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Realizacje ukończone


Roboty elektryczne dla potrzeb Galerii Handlowej OLIMP V w Lublinie al. Spółdzielczości Pracy 36

Inwestor: PHUT Transhurt Sp. z o.o.

Nazwa inwestycji: Galeria Handlowa Olimp V w Lublinie

Generalny Wykonawca: Konsbud Sp. z o.o.
Termin realizacji inwestycji:  X.2013.

więcej

Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Inwestor: SPZOZ w Kraśniku
Generalny Wykonawca: PP-H Wamaco Sp. z o.o.
Termin realizacji inwestycji: X.2013.

więcej

Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku na bazie Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16

Nazwa inwestycji: Modernizacja Budynku C-1 Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 w Lublinie przy ul. Chmielnej 1

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.,
Planowany termin zakończenia inwestycji:  VIII.2013.

więcej

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt