O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Historia

Firma Elektromeks rozpoczęła swoją działalność jesienią 1991 roku, zarejestrowana w UG Wojciechów pod numerem ewidencyjnym 106/91 jako jednoosobowa działalność gospodarcza Pana inż. Tomasza Jośko.

Działalność prowadzono w miejscowości Ignaców gm. Wojciechów. Pierwszy budynek warsztatowy to pomieszczenie ok.30 m2 adaptowany z budynku gospodarczego. Biuro znajdowało się w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 36 na terenie PHUT "Trasnshurt". W firmie pracowało wówczas 6 osób.

Podstawowym elementem działalności była produkcja rozdzielnic zasilająco sterowniczych niskiego napięcia, takich jak RSS, ZUR, RNN; oraz rozdzielnic średniego napięcia typu RUe-20. Kierownikiem warsztatu elektrycznego został Pan Jan Jośko. Produkowano również konstrukcje dla potrzeb linii napowietrznych nn i SN. Z upływem czasu systematycznie rósł asortyment produkowanych wyrobów. Zwiększał się liczebny stan załogi. Powstała 3 osobowa komórka projektowa, której kierownikiem został Pan inż. Jan Mach. Firma wykonywała zlecenia dla coraz większej ilości inwestorów. Podnoszono jakość i nowoczesność wyrobów. Oferta firmy obejmowała kompleksowe usługi - od opracowania projektu, przez dostawę prefabrykatów, do uruchomienia całego procesu włącznie.

Duży postęp osiągnięty w rozwoju firmy zaowocował w 1998 roku podpisaniem umowy partnerskiej z francuskim koncernem Schneider Group, zgodnie z którą rozpoczęto montaż nowoczesnych rozdzielnic zasilająco - sterowniczych typu Prisma-P i Prisma-G. Równolegle prowadzono również produkcję prefabrykatów elektrycznych na bazie własnych opracowań, takich jak szafa zasilająco sterownicza RSS-I, tablice wnękowe dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego itd. Opracowano również technologię dla produkcji rozdzielnic średniego napięcia typu Mn-20, MnI-20 war.II. Wymienione powyżej wyroby produkowano już w nowo wybudowanych budynkach warsztatowych o łącznej powierzchni 600 m2. Również diametralnie zmodernizowano i doposażono warsztat produkcyjny w niezbędne do prowadzenia produkcji maszyny i urządzenia. Rozbudowie uległa malarnia, uruchomiono malowanie w technologii proszkowej. Pracownikom udostępniono nowe pomieszczenia socjalne i biurowe oraz nowy parking.

W 1999 roku przedsiębiorstwo poszerzyło swoją ofertę o dalszy asortyment wykonywanych usług, związany z prowadzeniem robót elektro-enegetycznych. Rozpoczęto realizację takich prac jak :

  • linie kablowe nn i SN
  • oświetlenie terenu
  • instalacje wewnętrzne dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • roboty budowlane

 

W związku z rozwojem firmy w roku 2009 r. przeniesiono również miejsce wykonywania działalności do miejscowości Dębówka, gdzie znajdują się obecnie pomieszczenia biurowe, pracownie techniczne oraz zaplecze magazynowe.

Zakres wykonywanej działalności objejmuje obecnie teren całego kraju, podjęto również próby wejścia na rynki wschodnie, gdzie zrealizowano kilka zleceń.

Systematycznie rosła ilość zatrudnionych pracowników do kilkudziesięciu osób w 2004 roku., zwiększył się poziom techniczny zatrudnionej kadry. Rozpoczęto współpracę jako podwykonawca z dużymi firmami budowlanymi min. LPBP "Przemysłówka", WARBUD, SKANSKA S.A., IME Serwis, SWIETELSKY Sp. z o.o., STRABAG Sp. z o.o., MEGA Gdynia, MRE METRO Polska Sp. z o.o. i inni.

Zrealizowano kompleksowo w branży elektrycznej wiele znaczących inwestycji np.: fabrykę traktorów Same Deutz w Minkowicach k/Lublina, Centrum Handlowe OLIMP w Lublinie, Centrum Handlowe CLIF i REAL w Warszawie, MediaMarkt w Kielcach, Hala Sportowo Widowiskowa w Lublinie i wiele innych dla Inwestorów krajowych i zagranicznych. Przez kilka kolejnych lat przedsiębiorstwo współpracuje z Naftobazy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy realizacji robót elektrycznych dla potrzeb 22 magazynów paliw na terenie całego kraju.

Przez 10 lat swojej działalności firma wypracowała sobie mocną i stabilną pozycję na rynku branży budowlanej i przemysłowej w regionie Polski śr. wsch. Firma "Elektromeks-Ignaców" znana jest również na Pomorzu i Polsce południowej.

W styczniu 2001, właściciel firmy Pan inż.Tomasz Jośko zatwierdził i rozpoczął realizację nowej strategii firmy do roku 2010.

W 2004 r. firma uzyskała certyfikat systemu zarządzania ISO 9001:2000 w zakresie: "Projektowanie i produkcja rozdzielni elektrycznych oraz wykonawstwo instalacji elektrycznych".

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt