O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Modernizacja rozdzielni 6kV na pompowni II stopnia SUW Będzin

Modernizacja rozdzielni 6kV na pompowni II stopnia SUW Będzin

Inwestor: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice
Generalny Wykonawca: Elektromeks sp. z o.o.

Inwestycja zakończona odbiorem: V.2011.

Instalacje silnoprądowe:
- dostawa i montaż 18-polowej rozdzielnicy 6kV
- dostawa i montaż rozdzielnicy potrzeb własnych
- dostawa i montaż szafy dystrybutorskiej
- dostawa i montaż kolumn sterowniczych
- dostawa i montaż rozdzielnicy potrzeb własnych 110V=
- dostawa i montaż czujników przepływu wody chłodzącej
- instalacja siłowa i oświetleniowa w pom. rozdzielni 6kV
- dostawa i montaż kabli, SN, kabli zasilających, oraz kabli i przewodów sterowniczych i sygnalizacyjnych
- montaż tras kablowych
- przekładki kabli
- dostawa i montaż napędów zasuw AUMA
- demontaże ( rozdzielni 6kV typu RUp10 wraz z szynami zbiorczymi i odłącznikami mocy, istniejącej rozdzielni okapturzonej potrzeb własnych, rozdzielni 110V=, szafy dyspozytorskiej, istniejących słupków sterowniczych, kabli SN typu AKFtA 3x50, kabli wielożyłowych itp)

Dołączone zdjęcia:

nbedzin2.jpg nbedzin11.jpg nbedzin03.jpg nbedzin04.jpg nbedzin05.jpg nbedzin07.jpg nbedzin08.jpg nbedzin09.jpg nbedzin10.jpg nbedzin111.jpg nbedzin12.jpg
powrót

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt