O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Modernizacja Kliniki Neurochirurgi i Neurochirurgi Dziecięcej w ramach realizacji projektu: " Modernizacja i doposażenie SPSK nr 4 w Lublinie celem utworzenia Centrum Urazowego"

Modernizacja Kliniki Neurochirurgi i Neurochirurgi Dziecięcej w ramach realizacji projektu: " Modernizacja i doposażenie SPSK nr 4 w Lublinie celem utworzenia Centrum Urazowego"

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8
Generalny Wykonawca: PP-H Wamaco Sp. z o.o.
I etap inwestycji zakończony odbiorem: IV. 2011.

Planowany termin zakończenia inwestycji: Etap 2 - VI.2011,

Instalacje silnoprądowe:
- Instalacja oświetlenia
- Instalacja gniazd wtykowych
- Instalacja zasilania wentylacji mechanicznej
- Instalacja obwodów separowanych IT

Instalacje słaboprądowe:
- Instalacja SAP
- Instalacja domofonowa
- Instalacja okablowania strukturalnego

 

W ramach modernizacji Kliniki wykonano przebudowę pomieszczeń: części łóżkowej (5 pokoi 3 łóżkowych), wraz z węzłami sanitarnymi, gabinety lekarskie i zabiegowe oraz salę pooperacyjną 6-stanowiskową i sale intensywnego nadzoru 3 i 1 stanowiskowe z nadzorem pielęgniarskim oraz pomieszczenia towarzyszące. Dodatkowo w ramach modernizacji wykonano nadbudowę budynku dla potrzeb zlokalizowania maszynowni oraz wymieniono jedną z zaplanowanych 2 wind.

Zakres prac budowlanych obejmował, roboty demontażowe i rozbiórkowe, wymiana posadzek i wykładzin, wymurowanie nowych ścianek działowych, wykonanie gładzi, malowanie, wymiana instalacji wewnętrznych: sanitarnych i elektrycznych.

Duży zakres prac objął roboty dostosowujące Klinikę do obowiązujących przepisów p.poż, m.in. wymiana okien na okna napowietrzające i oddymiające, zamontowanie okien dla ekip ratowniczych, przebudowa i montaż hydrantów, wykonanie drogi pożarowej.

Źródło:

http://www.spsk4.lublin.pl

Dołączone zdjęcia:

neu_psk4_1.jpg neu_psk4_2.jpg neu_psk4_4.jpg
powrót

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

  • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
  • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt