O Firmie

Nowa siedziba firmy

Od sierpnia 2009r Elektromeks posiada własny budynek biurowy w Dębówce k. Lublina.


Produkcja i prefabrykacja rozdzielnic w dalszym ciągu prowadzona jest w części warsztatowej w Ignacowie.

Czytaj więcej

Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku na bazie Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, 20-081 Lublin, ul. Staszica 16

Nazwa inwestycji: Modernizacja Budynku C-1 Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 w Lublinie przy ul. Chmielnej 1

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.,
Planowany termin zakończenia inwestycji:  VIII.2013.

 

Zakres prac:

Instalacje elektryczne:

 • Przebudowa istn. rozdzielni głównej nn Kliniki Okulistyki,
 • Wymiana agregatu prądotwórczego na jednostkę o większej mocy z modernizacją  czerpni powietrza, instalacji odprowadzenia ciepłego powietrza i spalin oraz dobudową dwóch zbiorników paliwowych po 1000l,
 • Przebudowa instalacji elektrycznych: oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych, uziemiającej i połączeń wyrównawczych pomieszczenia rozdzielni głównej  nn Kliniki oraz agregatowni,
 • Przebudowa instalacji elektrycznych: oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i gniazd wtyczkowych części komunikacyjnej budynku B1 t.j. łącznika oraz pomieszczeń porząd-kowych przyległych łącznika B-1,
 • Przebudowa instalacji elektrycznych: oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych pozostałych pomieszczeń części technicznej budynku,
 • Wykonanie zasilania zestawu do podnoszenia ciśnienia wody pożarowej.

Instalacje teletechniczne:

 • Budowa instalacji alarmowej sygnalizacji pożaru SAP
 • Budowa instalacji sterowania klapami pożarowymi
 • Przebudowa systemu prezentacji audio-video
 • Przebudowa instalacji okablowania strukturalnego budynku
 • Budowa instalacji SWiN
 • Budowa instalacji monitoringu CCTV
 • Budowa instalacji RTV
 • Budowa instalacji kontroli dostępu
 • Budowa instalacji domofonowej
 • Budowa instalacji przyzywowej
 • Budowa instalacji interkomowej
powrót

Realizacje

Generation Park w Warszawie

Inwestor:  Skanska Property Poland

ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin

Nazwa inwestycji: Wykonanie robót elektrycznych dla potrzeb "Budowa budynku biurowo-usługowego Generation Park budynek C przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie

zakładu produkcji cukierniczej oraz budynek portierni
wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych oraz
budowa parkingu, dróg wewnętrznych, fundamentów
pod urządzenia technologiczne oraz budowa Tank Farm
i Silo Farm.

Generalny Wykonawca: Skanska S.A.

Planowany termin realizacji: 2017

więcej

Oferujemy usługi w zakresie

 • robót elektroenergetycznych dla budownictwa przemysłowego
 • instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • instalacji automatyki przemysłowej

więcej

Kontakt

Elektromeks Sp. z.o.o.
Dębówka 33 A
20-823 Lublin
email: biuro@elektromeks.pl
Kontakt
Kontakt